Þessi síða notar cookies til þess að sníða efni og innihald betur að hverjum notanda. Með notkun þinni á síðunni samþykkir þú notkun cookies. Vinsamlegast lesið friðhelgisstefnuna til þess að fá frekari upplýsingar um notkun cookies og hvernig mögulegt er að eyða þeim eða blokka.
  • Sigrún Guðmundsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir, Löggiltur endurskoðandi

Sigrún Guðmundsdóttir

Löggiltur endurskoðandi

Reykjavík

5311100

vCard

Sigrún hefur víðtæka reynslu og sérþekkingu á endurskoðun stórra og smárra fyrirtækja.  Helstu verkefni hennar á sviði endurskoðunar snúa að fjármálafyrirtækjum, svo sem lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, lífeyrissjóðum og vátryggingafélögum, ásamt sveitarfélögum. Auk þess hefur hún komið að endurskoðun fjölda annarra fyrirtækja. Hún hefur einnig endurskoðað fjármálastofnun sem heyrir undir danska og færeyska löggjöf. Sigrún hefur stýrt eða komið að verkefnum fyrir FME, skilanefndir, slitastjórnir og rannsóknarnefndir er tengjast skoðunum á innra eftirliti og ýmsum þáttum í starfsemi ýmissa fjármálastofnana.

 

Árið 2011 var Sigrún skipuð í úrskurðarnefnd vegna uppgjörs í tengslum við yfirtöku NBI hf. á SpKef sparisjóði. Sigrún situr í slitastjórn Saga Capital hf. Sigrún hefur verið meðdómari í Héraðsdómi Reykjavíkur í málum þar sem óskað er eftir sérfræðingi á sviði fjármála og viðskipta. Sigrún situr í endurskoðunarnefnd Íbúðalánasjóðs og endurskoðunarnefnd Jarðborana og sat áður í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar.

 

Undanfarin ár hefur Sigrún komið að því að semja hluta löggildingarprófa í endurskoðun og situr einnig í prófnefnd vegna löggildingarprófanna.  Hún hefur mikinn áhuga á kennslu og kennir endurskoðun í meistaranámi í endurskoðun og reikningshaldi við Háskóla Íslands.

 

Sigrún hefur verið virk í Félagi löggiltra endurskoðenda og sat í gæðanefnd félagsins á árunum 2007-2011, þar af formaður 2010-2011. Hún hefur einnig komið talsvert að námskeiðahaldi á vegum félagsins.